مراکز جراحی بینی در مشهد

بیمارستان های جراحی بینی در مشهد

مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ کشور دارای مراکز درمانی و بیمارستانی زیادی میباشد که در تعداد کثیری از آن ها عمل جراحی بینی در مشهد انجام میپذیرد.این مرکاز که به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم میشوند دارای امکانات و تجهیزات مختلفی میباشند که شرایط و هزینه های متفاوتی را بین این مراکز موجب شده است. در مجموع میتوان اشاره کرد در حال حاضر هزینه اتاق عمل بینی در مشهد در بیمارستان های دولتی و خصوصی و مراکز جراحی مبلغی حدود یک و نیم میلیون تومان میباشد.

لبته به دلیل سیاست های متفاوت کاری بیمارستان های دولتی و البته امکانات و تجهیزات کمتری که نسبت به مراکز تخصصی جراحی و کلینیک های تخصصی دارا میباشند، هزینه های کمتری نسبت به این مراکز دریافت میکنند. در این میان به دلیل تعداد بالای بیماران غیر ایرانی که جهت اعمال زیبایی و درمانی از سایر کشورها به مشهد مراجعه میکنند میتوان به این نکته اشاره کرد که هزینه های اتاق عمل جراحی بینی در مشهد برای این افراد بیشتر از افراد ایرانی میباشد.

در ادامه این مطلب به نام و آدرس تعدادی از مراکز اصلی جراحی بینی در مشهد اشاره خواهد شد.

بیمارستان مهرگان مشهد
آدرس مشهد – شهرک لشگر – بلوار فلاحی – نبش فلاحی ۱۷ تلفن ۰۵۱۳۵۲۴۰۰۳ , ۰۵۱۳۵۲۱۴۰۰۱

بیمارستان ثامن الائمه (ع) ناجا مشهد
آدرس مشهد – خیابان امام خمینی – نبش امام خمینی ۵۷

بیمارستان ۲۲بهمن : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد – بيمارستان آموزشى درمانى ۲۲ بهمن

فاكس : ۳۲۵۷۳۵۰۰مراکز عمل بینی در مشهد

بیمارستان امام رضا آدرس مشهد – خیابان ابن سینا – حاشیه میدان امام رضا (ع) تلفن

۰۵۱۳۸۰۲۲۰۰۰

بیمارستان قائم مشهد -خيابان احمد آباد -ابتداي خيابان پرستار

مرکز تخصصی جراحی حضرت معصومه
آدرس :بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد ۹ ، نبش مدرس یک

  • آدرس مشهد – خیابان ابن سینا – حاشیه میدان امام رضا (ع)
  • تلفن ۰۵۱۳۸۰۲۲۰۰۰